Hướng dẫn Phụ huynh đăng kí tuyển sinh trực tuyến vào Lớp 6 trên Cổng thông tin TSĐC TP HCM năm học 2024 - 2025