Hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tập Đoàn Công Nghệ Quảng Ích

  • Bạn sẽ học được gì

    Sau khóa học này nhà trường sẽ nắm được quy trình quản lý học bạ số của học sinh trên CSDL ngành.

    Giới thiệu khóa học

    Khóa học bao gồm các video ngắn hướng dẫn thầy cô thực hiện tạo học bạ, ký duyệt, ký phát hành, xác nhận hoàn thành và gửi học bạ số lên hệ thống, quản lý hủy - thu hồi học bạ khi có sai sót trong quá trình ký duyệt trên phân hệ Quản lý học bạ số tại hệ thống CSDL ngành.

    Nội dung khóa học