Hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tập Đoàn Công Nghệ Quảng Ích

 • Bạn sẽ học được gì

  Sau khóa học thầy cô giáo viên các đơn vị trường Tiểu học sẽ nắm được thao tác:

  - Khai báo bảng mã đánh giá định kỳ.

  - Nhập đánh giá định kỳ môn học và hoạt động giáo dục.

  - Nhập đánh giá định kỳ năng lực và phẩm chất.

  Giới thiệu khóa học

  Khóa học bao gồm các video ngắn hướng dẫn thầy cô giáo viên Tiểu học thực hiện các chức năng trên phần mềm CSDL ngành theo đúng phân công giảng dạy tại nhà trường.

  Nội dung khóa học