Hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tập Đoàn Công Nghệ Quảng Ích

  • Bạn sẽ học được gì

    Sau khóa học này, Quản trị viên nhà trường sẽ nắm được thao tác chuyển hồ sơ lên năm học mới trên CSDL ngành.

    Giới thiệu khóa học

    Khóa học bao gồm các video ngắn hướng dẫn thầy cô Quản trị viên nhà trường thực hiện chức năng Chuyển hồ sơ lên năm học mới trên CSDL ngành.

    Nội dung khóa học