Hệ thống tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tập Đoàn Công Nghệ Quảng Ích

  • Bạn sẽ học được gì

    Sau khóa học này Quản trị viên nhà trường sẽ nắm được quy trình, thao tác tính tổng kết và in ấn sổ sách, phiếu điểm trên CSDL ngành.

    Giới thiệu khóa học

    Khóa học bao gồm các video ngắn hướng dẫn thầy cô Quản trị viên nhà trường thực hiện chức năng tính tổng kết và in ấn sổ sách, phiếu điểm trên CSDL ngành.

    Nội dung khóa học